31.10.2022

IMCO Charge Nedir?

Tehlikeli maddelerin kolaylıkla ve tehlike yaratmayacak koşullarda taşınabilmesi için lojistik hizmeti veren her firma oldukça önemlidir. Bu nedenle de yanıcı özelliğe sahip ya da kimyasal madde barındıran ham madde ve ürünlerin taşınma işlemleri “tehlikeli madde taşımacılığı” olarak tanımlanır.Tehlikeli madde taşımacılığında güvenlik düzeyi maksimumda tutulmalıdır. Sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi için kullanılan araçlar oldukça önemlidir. Bu araçların güvenlik seviyesinin en üst noktada tutulması öncelikli olarak taşınma hizmetinin en faydalı biçimde geçmesini sağlar. Tehlikeli madde taşımacılığı genel olarak bakıldığında 6 farklı aşamada değerlendirilebilir;o  Paketlemeo  Yüklemeo  Göndermeo  Taşımao  Teslim almao  Boşaltım

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgesi

Denizyolu tehlikeli madde taşımacılığında profesyonel bir lojistik firmayla çalışmak oldukça önemlidir. Bu taşımacılık türü için gerekli olan uluslararası izin belgelerine sahip olan firmalar, çeşitli tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşımacılığını kolaylıkla yapabilirler. Denizyolu taşımacılığında tehlikeli madde olarak taşınabilecek ürünler şu şekilde sıralanabilir;o  Radyoaktif maddelero  Yanıcı ve uçucu gazlaro  Petrol ve petrol türlerio  Çevreye zararı olan ürünlero  AtıklarDenizyolu taşımacılığı ile taşınan tehlikeli maddelerin taşıma işlemleri esnasında armatörler tarafından taşıma için talep edilen ücrete ek olarak bir ücret daha istenir. Buna IMCO Charge adı verilir. Taşınan tehlikeli maddelerin durumuna bakılarak uygun şartlar oluşması şartıyla armatörler IMCO Charge ücreti alabilirler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Planı Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik planı kıyı tesislerinin, limanın ve yükü taşıyan lojistik firmaların hazırlamak zorunda oldukları kapsamlı bir güvenlik prosedürünü içerisine alır.

Tehlikeli Madde Rehberi Nedir?

Tehlikeli madde taşımacılığı gerçekleştirilen tüm limanların ve kıyı tesislerinin yapılan işle alakalı hazırlamak zorunda oldukları belge olarak tanımlanabilir. Bu belge, kamuya açık bir şekilde erişilebilir olarak tutulmalıdır. Tehlikeli madde rehberinde yapılan tüm iş ve alınan tüm güvenlik önlemleri anlatılmalıdır.

Eğitim Zorunluluğu Kimleredir?

Denizyolu taşımacılığında tehlikeli madde taşıması yapılacak işletmelerde çalışan tüm personel, tehlikeli yüklerin taşıdığı riskleri ve bunlar için alınan emniyet önlemlerini bilmelidirler. Bunların yanında emniyetli çalışma, güvenlik ve acil durum tedbirleri gibi benzer birçok konu hakkında eğitim almaları şarttır. 

Son Gönderiler