27.12.2021

Denizyolu Taşımacılığı Nasıl Gerçekleştirilir?

Ürettiğiniz ya da göndermek istediğiniz ürünün farklı bir ülkeye ulaştırılmasını istiyorsanız deniz, hava, karayolu gibi seçenekleri düşünmeniz gerekmektedir. Günümüzde tercih edilen en popüler taşımacılık seçeneklerinden biri de denizyolu taşımacılığıdır. Denizyolu taşımacılığı, deniz üzerinden limanlar arasındaki transfer işlemini gerçekleştirmek, ürünlerin istenilen yere, istenilen zamanda ulaştırılmasını sağlamak ve sorunsuz şekilde nakledilmesini sağlamaktadır.

Denizyolu taşımacılığı profesyonellik ister. Yapılacak uluslararası işlemler, verilen süreler profesyonel ekipler tarafından titizlikle kontrol edilmelidir. Oluşabilecek en ufak hata çok büyük zararlara ve kayıplara yol açabilir.

 Denizyolu taşımacılığının tarifeli ve tarifesiz denizyolu taşımacılığı olarak iki çeşidi vardır. Dünya genelindeki dış ticaret oranının 1/4’ü tarifeli denizyolu taşımacılığı tarafından gerçekleşmektedir. Nedeni, tarifeli denizyolu taşımacılığında taşınan yüklerin oldukça kıymetli olması ve tarifesiz taşımacılığa göre daha düzenli ve kaliteli olmasıdır.

Denizyolu taşımacılığında konteyner içerisinde tutulabilen her malzeme taşınabilmektedir. Bu taşımacılık sektöründe, hız faktörü çok önemsenmeyen özellikteki ürünlerin taşınması tercih edilmektedir.

Hangi Adımlar İzlenmektedir?

Doğru Taşımacılık Türü Seçimi;

Denizyolu taşımacılığı içerisinde birden fazla kategoriye ayrılmaktadır. Bu çeşitleri; tanker taşımacılığı, Ro-Ro taşımacılığı, konteyner taşımacılığı, entegre taşımacılık ve dökme yük taşımacılığı olarak sıralayabiliriz. Her tür taşımacılık birbirinden farklı özelliklere sahiptir ve taşınan ürünler konusunda farklı avantaj sunarlar. Ürünlerin özelliklerine bakılarak sevkiyat konusunda en doğru kararın verilmesi gerekmektedir.

Uygulanan Prosedürlere Dikkat Edilmeli;

Taşıma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından yerel ve ulusal tüm prosedürlere hakim olunmalı ve bunlara uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Gerekli olacak belgelerin, izinlerin önceden alınıp sürecin sorunsuz tamamlanmasını sağlamak önceliklidir.

Profesyonel Ekip Çalışması;

Kendi içerisinde birçok farklı aşamadan oluşan denizyolu taşımacılığı, tüm işlemler yapılırken ürünlerin durumlarına hakim, bilgi sahibi ve sürekli olarak takip eden profesyoneller sayesinde başarılı olmaktadır. Taşıma sürecinde ürünlerin teslim süresi, saklanma koşulları, nasıl teslim edileceği gibi birçok ayrıntı bulunmaktadır. Yanlış ve eksik bilgiler birçok büyük olumsuzluğu yanında getireceği için profesyonel çalışma arkadaşları sürecin olmazsa olmazıdır.

Ürünlerin En Uygun Koşullarda Taşınması;

Taşınacak tüm ürünlerin teslimat noktasına güvenli ve hasarsız ulaşması için en uygun şartlarda saklanması ve en uygun taşıma şeklinin uygulanması gerekmektedir. Her ürün çeşidine göre uygun saklama alanları oluşturulmalıdır. Kırılma özelliği gösterebilecek ürünler sağlam konuşlandırılmalı ve hiçbir ürünle temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Bunun yanında istiflenen ürünlerin etiketlenmesi ve bilgilendirilmesi de yapılmalıdır. Yükleme ve boşaltma sırasında da tüm kurallara uyulmalı ve oldukça dikkat edilmelidir.