27.12.2023

Yük Gemisi Türleri Nelerdir?


Gemiler aracılığıyla gerçekleştirilen yük taşımacılığının tarihi, binlerce yıl öncesine dayanır. İlk zamanlarda yapılan gemi taşımacılığının nehirler ve deniz kıyılarında seyrettiğini görürken şimdiye bakıldığında sanayi devrimi ve ham maddeye duyulan ihtiyaç sayesinde oldukça gelişmiş ve profesyonel biçimde işlediğini görmekteyiz.


Yük gemileri, taşıdıkları yüklerin cinslerine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma şu şekildedir:

o Konteyner Gemileri

o Kuru Yük Gemileri

o Dökme Yük Gemileri

o Ro-Ro Gemileri

o Tanker Gemileri

Konteyner Gemileri (Container Ship)


Konteyner taşımacılığında tehlikeli yükler de dahil olmak üzere birçok farklı yük bir arada taşınabilir. Bu taşımacılığın liman süreleri kısadır. Denizyolu taşımacılığında önem tutan konteyner limanları, genellikle demir yolu, kara yolu gibi lojistik anlamda avantajlı, şehirleşmenin iyi olduğu bölgelerde kurulur.

Bunun nedeni ise taşınacak olan konteynerlerin alıcısına en kısa şekilde iletilmesini sağlamaktır. 


Kuru Yük Gemileri


Denizyolu taşımacılığının eski zamanlarında kuru yük gemileri, dökme yük ve konteyner gemilerinin taşıyacağı yükler için en avantajlı ve en fazla talep gören gemi tipleri arasında bulunuyordu. Günümüzde eskisi kadar olmasa da hala kullanımına devam edilen kuru yük gemileri, muadillerinin gölgesinde kaldıktan sonra günümüzde düşük tonajlı olarak imal edilerek kısa süreli seferlerde kullanılmaktadır.


Dökme Yük Gemileri

Dökme yük gemileri, kuru ya da yaş dökme yükler taşır. Kuru dökme yükler arasında tahıllar, gübreler, fosfatlar ve cevherler bulunurken; yaş dökme yükler arasında ise kimyasallar, rafine petrol ürünleri ve meyve suları gibi ürünler örnek gösterilebilir. Bununla birlikte dökme yük gemilerinin tanker görevi gören modelleri de bulunur. Bu tür gemilere Cevher Dökme Petrol (OBO) taşıyıcı gemiler adı verilir. 


Ro-Ro (Roll-On/Roll- Off) Gemileri

Ro-Ro taşımacılık türünce arabalar, kamyonlar, trenler ve römorklar gibi yükler taşınır. Bu taşımacılık türünün yükleme ve tahliye işlemleri genel olarak gemilerin iç kısımlarındaki rampalar ile gerçekleştirilir. Ro-Ro taşımacılıkta güverte yüksekliği genellikle ayarlanabilir biçimdedir. Yüklerin nakliye esnasında hareketini engellemek amacıyla bağlamalar ile güverteye sabitlenir. 


Tanker Gemileri


Tanker gemileri kendi içinde beyaz yük taşıyanlar ve siyah yük taşıyanlar olarak iki farklı çeşide ayrılır. Tanker taşımacılığının içeriğinde genellikle tehlikeli yükler bulunur. Bu nedenle tanker taşımacılığı terminalleri genellikle şehir dışına kurulur ve liman süreleri de kısa tutulur.  


Bu noktada BATI, tüm hizmetlerinde olduğu gibi gemi kiralama ve denizyolu taşımacılığında da müşterilerinin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış lojistik hizmeti sunmaktadır. Denizyolu taşımacılığı ihtiyaçlarınızda tercihiniz BATI’dan yana olduğunda yüklerinizi her an takip edebilir, raporlar oluşturabilir ve belgelerinize online bir şekilde erişebilme avantajı yakalayabilirsiniz!