27.12.2023

Proje Kargo Taşımacılığının Özellikleri Nelerdir?


Standart dışı ebat veya ağırlıkları sebebiyle veya belirli bir zaman aralığında taşınması gereken yüklerin geleneksel lojistik yöntemleriyle taşınamaması durumunda kullanılan proje kargo taşımacılığı günümüzde birçok sektör için hayati bir öneme sahiptir. Ağır sanayi, enerji, madencilik, havacılık, rafineri ve petrokimya gibi sektörlerde kullanılan makine ve makine parçalarının taşınması süreçleri; geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilemeyebilir.


Proje Kargo Taşımacılığının Farkları

Ebat ve ağırlık gibi fiziksel özellikleri dolayısıyla standartların dışında veya gabari dışı yüklerin mümkün olan en hızlı ve en güvenli şekilde taşınması işlemine proje kargo taşımacılığı adı verilir. 


Proje kargo taşımacılığında yüklerin hazırlanması ve taşınması, geleneksel taşımacılık yöntemlerine göre farklılıklar gösterebilir. Hazırlık, analiz, tasarım ve planlama süreçlerinin ardından gerçekleştirilen taşıma işlemi yüke uygun şekilde organize edilmeli ve profesyonel şekilde icra edilmelidir.


Proje kargo taşımacılığının süreçleri;

• Planlama,

• Maliyet analizi,

• Operasyonel uygunluk kontrolleri,

• Yasal uygunluk kontrolleri,

• Operasyonun gerçekleştirilmesi,

• Denetim ve bilgilendirme safhalarını içerir.

Proje Kargo Taşımacılığının Avantajları


Proje kargo taşımacılığı; sıradan yöntemlerle taşınması mümkün olmayan yüklerin sevkiyatının yapılabilmesinin yanı sıra; esnetilebilir çözümler sunarak ekonomik ve güvenli taşımacılık işlemleri gerçekleştirilebilmesine olanak tanır. Taşınma süreçlerinin tamamının planlanması, kargonun elleçlenmesi, yüklenmesi ve taşınması sırasında profesyoneller tarafından sürekli olarak denetlenmesi; yüksek maddi değere sahip yüklerin olabilecek en hızlı ve en güvenli şekilde nakledilmesini sağlar.


Standart dışı yüklerin geleneksel taşıma yöntemleri kullanarak nakledilmesi; yükün, taşıyanların ve çevre tehlikeli durumlarda kalmasına sebep olabilir. Karmaşık bir süreç olan proje kargo taşımacılığının en temel amacı kargo, taşıma personeli ve çevre sağlığını güvence altına almaktır. Genellikle yüksek maddi değere sahip olan yüklerin taşınma işlemleri ayrıntılı planlama ve analiz süreçlerine ihtiyaç duyar. Proje kargo taşımacılığı; yükün güvenli bir şekilde nakledilmesini ve kargonun sevkiyatı evresinde ortaya çıkabilecek yüklü maddi zararlardan korunmasını sağlar.