7.12.2022

Deniz, kara, hava ve demiryolu taşımacılığı türlerinde meydana gelebilecek tüm sorunlara karşı, taşınan ürünlerin korunması için yapılan sigorta türüne nakliyat sigortası adı verilir. Bu sigorta sayesinde taşıma esnasında yaşanan kazalar, eşyaların herhangi bir sebepten dolayı zarar görmesi, eşyaların taşıma birimine yüklenirken ya da indirilirken hasar alması gibi çeşitli durumlarda oluşan zararların karşılanması sağlanır. Nakliyat sigortası yalnızca zarar gören ürünleri değil, taşınma sürecinde kaybolan eşyaları da kapsar. Tüm bunlarla birlikte doğal afet gibi elde olmayan nedenlerle ortaya çıkan olumsuz durumlara karşı da ürünlerin güvencesini sağlar.

Nakliyat sigortası türleri 4’e ayrılır ve şu şekilde sıralanabilir:

o  Emtia Nakliyat Sigortası

o  Navlun Sigortası

o  Kıymet Nakliyatı Sigortası

o  Tekne ve Yat Sigortası

Emtia sigortası nedir sorusuna cevap olarak; malzemelerin kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığıyla bir yerden bir yere nakledilmesi esnasında oluşabilecek çeşitli risklere karşı teminat sağlanması verilebilir. Emtia sigortası sayesinde sadece ürünlerin değerini değil; sigorta ücreti, navlun ve öngörülen kar gibi bazı ek giderleri de teminat altına alınabilir. Emtia sigortası, kendi içinde 3 farklı kategoriye ayrılır. Bu kategoriler de tam ziya, dar teminat ve geniş teminat olarak tanımlanabilir.

Tam ziya teminatı; nakliye esnasında kullanılan aracı ve araç içerisindeki tüm ürünleri kapsar.

Dar teminat; nakliye aracının kaza yapması durumunda taşınan ürünlerde oluşan zarara ilişkin masrafları kapsar.

Geniş teminat; bu kategoride de poliçede belirtilen bazı istisnai durumlar dışında taşınma sonucunda meydana gelen zarar ve hasarlar teminat altına alınır. Geniş teminat; havayolu taşımacılığında Enstitü Yük Klozları şartlarına, deniz ve demir yollarında ise Enstitü Yük Klozları (A) şartlarına tabi tutulur.

Nakliyat sigortası nedir sorusuna daha ayrıntılı bir cevap almak isterseniz ekip arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Bizler BATI Innovative Logistics olarak tüm taşımacılık işlemlerimizde ürünlerin araçlara yüklenmesi, indirilmesi ve eşyaların transferleri esnasında olması gereken tüm önlemleri alarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ancak oluşabilecek doğal afetler, farklı nedenler ve çeşitli kazalar sebebiyle meydana gelen ürünlerdeki zedelenme ya da kaybolma gibi olumsuz durumlar, nakliye sigortası sayesinde güvence altına alınabilir.