29.09.2021

Konşimento Nedir?

Taşımacılık işlemlerinde farklı taşımacılık türlerinden yararlanılmaktadır. Taşımacılık türleri arasında yer alan denizyolu taşımacılığında ise bazı belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler arasında konşimento da yer almaktadır. Denizyolu ile gerçekleştirilecek ola taşımada gemiye yükün teslim edildiğine dair olarak hazırlanan belgeye konşimento adı verilmektedir. Konşimento diğer adı ile taşıma belgesi ya da taşıma senedi olarak da ifade edilmektedir.Konşimento yani taşıma senedinin üzerinde mutlaka olması ve mutlaka doldurulması gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanların doldurulmaması durumunda sıkıntı yaşanabilir ve mal teslimi yapılmayabilir.Konşimento Senedinde Neler Yer Alır?Konşimento diğer adı ile taşıma senedi üzerinde doldurulması zorunlu olan alanlar vardır. Yüklenici ve alıcı ile ilgili olarak bilgilerin bulunmasının yanı sıra ihbar merci bilgilerinin de eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Bu bilgilerin yanı sıra taşınan malın türü, varış yeri ve taşınan malın miktarı da belirtilmelidir. İmza ve evrakın düzenlenme tarihi de belge üzerinde kaydedilmesi gerekli olan bilgiler arasında yer alır. Aynı zamanda navlun ödeme bilgisi, yükleme tarihi, ithalatçı, ihracatçı ve nakliyeci firma bilgileri, malın maddi değeri, paketin ürün bilgisi ve adedi de detaylı olarak konşimento belgesinde yer almalıdır.Konşimento Özelliği Nedir?Taşıma senedi olarak da ifade edilen belge de yükün teslimi ile beraber tesellüm konşimentosu düzenlenirken gemiye yüklenmesinde ise yükleme konşimentosu düzenlenmektedir. Kıymetli evrak özelliğini taşımakta olan konşimento belgesi malın sağlıklı ve güvenli şekilde tesliminin yapılması anlamında gerekli olan belgedir. Malın mülkiyetini temsil etme özelliğine de sahip olan konşimentonun yer almaması ise malın zarar görmeyen bir şekilde ile teslim edilebilmesine etki ederken son derece de aykırı bir durum olarak da ifade edilebilir.Ticari faaliyetlerde devir olanağı olan konşimentolarda bulunmaktadır. Ciro edilebilen bu konşimentolar ciro edilme işlemleri ile beraber devir edilmektedir. Nama yazılmış olan konşimentolar ise ciro edilmesi mümkün olmayan konşimentolar olarak ifade edilir.Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde artık konşimentolar online konşimento olarak da düzenlenmektedir. Böylelikle kâğıt tasarrufu ve zaman tasarrufu da elde edilmiş olur. 

Latest Tweets