14.03.2017

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Önemli İyileştirmeler!

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, 04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili talepleri değerlendirdi.

UND’nin resmi sitesinden duyurulan bildiride şu görüşlere yer verildi:

Bakanlığımıza iletilen birçok talep yerine getirilmiş ve sektörümüzün önemli birçok sorunu ortadan kaldırılmıştır. Buna göre; Yönetmelik değişikliği kapsamında çözümlenen sektör talepleri aşağıda yer almaktadır;

“Kalıcı hale gelmemiş uyarma cezaları” ifadesi Yönetmelik maddesinden kaldırılmıştır. İlave olarak Yönetmeliğin 76 ıncı maddesinde yer alan 90 gün içinde kaldırılmayan uyarma cezalarının kalıcı hale geleceğine ve bu uyarmaların 50 adede ulaşması halinde Yetki Belgesinin iptal edileceğine ilişkin hüküm kaldırılarak uyarma cezalarının kalıcı hale gelmesi ve yetki belge iptalleri Yönetmelikten çıkarılmıştır.
 
Uyarma cezalarının 50 adede ulaşması halinde, yetki belgesini iptal etmek yerine, ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerin 50 adede ulaşılan uyarmanın tebliğ tarihini takip eden 15 inci günün sonunda firma faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hükme bağlanmıştır. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulan firmalar, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 50 adedin altına indirmeleri halinde yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerine devam etmelerine imkan tanınmıştır.

Şoför yaş sınırı 63’ten 66’ya yükselmiştir. 
 
Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi kapsamında aşağıda belirtilen ihlallere kesilen 10 uyarma cezası 5’e düşürülmüştür.
 

·        İadesi zorunlu olan bir önceki sefere ait geçiş belgesini/belgelerini taşıtın çıkışında iade edemeyen firmalar

·        Uluslararası anlaşmalar gereği; taşıma türüne ve taşıt/taşıma özelliğine uygun geçiş belgesinin kullanılarak uluslararası taşımaların yapılması,

·        Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin geçerlilik süresi içinde kullanılması,

·        Uluslararası anlaşmalar gereği; geçiş belgesi kapsamında yapılması gereken taşımaların geçiş belgesiz olarak yapılmaması,

·        Geçiş belgesi alınarak yurtdışına çıkış yaptıktan sonra herhangi bir sebeple ikinci bir geçiş belgesi talep edilmemesi,

·        Geçiş belgelerinin taşıtların yurtdışına çıkışından önce alınması, yurtdışına çıkış yaptıktan sonra güzergah değişikliği için ayrıca belge talep edilmemesi, 

 
Asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 540 günden 630 güne çıkarılmıştır. 
 

Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretlerinin iade edilmeyeceği ve geri ödenmeyeceğine dair hükmü revize edilmiş olup, ilk yetki belgesiyle ilgili iptal işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, sonradan alınan yetki belgesinin Bakanlıkça re’sen iptal edileceği ve bu belge için ödenmiş yetki belgesi ve taşıt kartı ücretleri firmaya iade edileceği hükme bağlanmıştır.
 
Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 04.05.2016 tarihi itibari belirlenmiş sebepler doğrultusunda yetki belgesi iptal edilmiş firmalara, 1.8.2017 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde, yeni yetki belge ücreti yerine belge ücretinin sadece %15’ini ödeyerek ve belirlenen şartları sağlayarak istenen yetki belgelerinin yeniden adlarına düzenlenmesine imkân tanınmıştır.

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirli sebepler doğrultusunda yetki belgeleri iptal edilmiş olan ve aynı cins yetki belgesini geçerli tam ücret ödeyerek almış olan firmalara, bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk yenileme işleminden yetki belgesi yenileme ücreti alınmayacağı hükme bağlanmıştır. 
 
Yönetmeliğin 24 üncü maddesine eklenen 5 inci fıkra eklenmiştir. Buna göre; yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtlardan;
 

·        Bu maddenin birinci fıkrasında belirlenmiş taşıt yaşlarını aşan taşıtlar,

·        30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar,

·        Geçerli muayene süresi yurt dışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan taşıtlar,

·        Yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi biri bulunmayan taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşürülecektir.
Ülkemiz uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektörünün önündeki engellerin aşılmasında her daim desteklerini esirgemeyen ve yukarıda yer alan Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte sektörümüze büyük katkı sağlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza Derneğimiz ve sektörümüz adına şükranlarımızı sunarız.