27.12.2023

IMCO Nedir?


Deniz taşımacılığı hizmetleri alanındafaaliyet gösteren tümtaşımacılık firmaları; uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler. Bu standartların belirlenmesi ve uygulanması ise Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMCO) tarafından sağlanmaktadır. IMCO; Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren, deniz taşımacılığına ilişkin uluslararası standartların belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamakla görevli bir organizasyondur. 


IMCO’nun Faaliyet AlanıIMCO'nun temel çalışma alanı; deniz taşımacılığı sektörü için uluslararası standartların belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Bunun yanı sıra, IMCO aşağıdaki amaçları da taşır:


• Denizcilik sektörünün güvenliği ve emniyetinin sağlanması

• Deniz kirliliğinin önlenmesi ve denizlerin korunması

• Deniz taşımacılığı faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması

• Denizcilik sektörüne yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi


Güvenlik

IMCO, denizcilik sektöründe güvenliğin sağlanması için birçok standart belirler. Bu standartlar arasında; gemi tasarımı, inşası ve donanımı standartları, personel eğitimi, arama kurtarma çalışmaları gibi konular da yer alır.


Çevre Koruma

IMCO, denizlerdeki kirliliği önlemek ve denizlerin korunmasını sağlamak için çevre koruma standartları belirler. Bu standartlar arasında; gemi atıklarının imhası, gemilerde kullanılan yakıtın kalitesi, kirliliğe karşı alınması gereken önlemler gibi konular da yer alır.


Teknoloji ve Araştırma

IMCO, denizcilik sektöründe kullanılan teknolojinin geliştirilmesi ve araştırma çalışmalarının desteklenmesi için de çalışır. Bu kapsamda; yeni teknolojilerin kullanımı, veri toplama ve analizleri, araştırma projelerinin finansmanı gibi konulara da odaklanılır.


Türkiye'nin IMCO Üyeliği

IMCO'ya 1959 yılında üye olması ile Türkiye; deniz taşımacılığı sektöründe uluslararası standartlar doğrultusunda hareket edilebilir, IMCO'nun belirlediği standartlara uygun olarak gemi inşa edilebilir, gemi kaptanlarına ve personeline eğitimler verilebilir ve denizlerdeki çevre koruma standartlarına uyulabilir.


IMCO standartlarına uygun hareket etmek, Türkiye'nin deniz taşımacılığı sektörünün uluslararası alanda rekabet edebilmesini ve sektördeki güvenilirliğini artırmasını sağlar. 


Denizcilikte Güvenliği ve Çevreyi Koruma

IMCO standartları, deniz taşımacılığı sektöründe güvenliği ve çevre korumayı amaçlar. Denizyolu taşımacılığı faaliyetlerinin çevre dostu olmasını sağlamak için; deniz kirliliğinin önlenmesi, gemi atıklarının kontrolü, deniz yaşamının korunması gibi birçok konu üzerinde çalışmalar ve önlemler uygulanır.