7.12.2022

Havayolu taşımacılığı özellikle uzun mesafelerde küçük hacimli ve yüksek değerli kargoların taşınmasında sıkça tercih edilir. Birim taşıma maliyetleri diğer taşımacılık yöntemlerine göre daha fazla olmasına rağmen hızlı, güvenilir ve takip edilebilir olan havayolu taşımacılığı uluslararası lojistik açısından büyük öneme sahiptir.

Havayolu taşımacılığında kargolar; genel kargolar, özel kargolar ve tehlikeli maddeler olmak üzere üç şekilde sınıflandırılır.

Genel Kargolar

Kuru ve temiz kargoların sınıflandırılmasında kullanılan genel kargo, taşıma sürecinde özel gereklilikler bulundurmayan yükleri ifade eder.

Özel Kargolar

Taşınma ve depolanma süreçlerinde özel işlem gerektiren yüklere özel kargo ismi verilir. Hava kargo taşımacılığında bu tip yüklerin taşınması; kabul, etiketleme, yükleme ve istif süreçlerinde özel prosedürlerin uygulanmasını gerektirir. Bozulabilen, çürüyebilen, sıvı salgılayabilen, nem oluşturabilen veya başka sebeplerle kendi veya diğer yüklerin güvenliği için tehlike arz eden kargoların taşınmasında ekstra dikkatli ve hassas olmak gerekir. Özel kargoların taşınmak için gönderici sertifikalarına ihtiyacı bulunur. İki kopya olacak şekilde düzenlenen bu belgelerin ilki hava konşimentosuna eklenirken diğeri ise çıkış istasyonu dosyasında kullanılır.

Özel Kargo Türleri

·        Bozulabilir Gıda Maddeleri

·        Canlı Bitkiler

·        Ağır Kargolar

·        Islak Kargolar

·        Canlı Hayvanlar

·        Kıymetli Kargolar

·        Diplomatik Kargolar

·        Diğer Özel Kargolar

Tehlikeli Madde Kargo Taşımacılığı

Havayolu taşımacılığında zehirli, patlayıcı veya alev alabilen maddeler tehlikeli madde kargosu olarak tanımlanır. Bu maddeler, bu maddeleri barındıran makine parçaları ve civa ile dolu ölçüm cihazları gibi yüklerin taşınmasında uçak, yolcu ve diğer yüklerin güvenliği için özel bir denetime ihtiyaç duyulur. Hava kargo ile taşınmaya uygun olmayan yükler direkt olarak taşıma süreçlerinden çıkartılırlar.

Havayolu Taşımacılığına Uygun Olmayan Maddeler

·        Şok karşısında patlama özelliğine sahip yükler

·        Taşınırken ısınan veya gaz çıkaran maddeler

·        Mal tanımında tereddüt bulunan veya gönderici tarafından mal cinsi tanımlanamayan yükler

·        Klor ve amonyum tuzları içeren maddeler