BATI joins to Turkish Ethics and Reputation Society.


BATI Group of Shipping Companies joined Turkish Ethics and Reputation Society on 01.06.2015.

 

The Ethics and Reputation Society "TEID” is a non-profit organization which was founded in May 2010, and which aims to develop and encourage adherence to universally recognized business ethics principles in the Turkish business environment.

 

TEID acts as a point of reference for the private sector companies, assisting them in incorporating the principles of business ethics. It also works closely with the legislator in the pursuit of a more ethical socio-economic environment in which companies are enabled to act in compliance with those ethical principles, without losing their competitiveness, and instead thereby gaining advantages.

 

TEID acts as a platform for sharing knowledge, experience and best practices. It also assists its members in preparing training courses for their local partners and suppliers to ensure that they share a common understanding and language as far as compliance with codes of ethics, integrity risk management and reputation risk management systems are concerned.BATI, TEİD’e (Türk Etik ve İtibar Derneği) üye olmuştur.

Batı Nakliyat ve Ticaret A.Ş. 01.06.2015 itibari ile Türk Etik ve İtibar Derneğine üye olmuştur.

 

Etik ve İtibar Derneği “TEİD”, iş etiğini Türkiye’ de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi hedefiyle Türkiye’nin ileri gelen şirketleri tarafından 2010 Mayıs ayında kuruldu.

 

TEİD, Üyelerine bir iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmekle kalmayıp, şirket etik değerlerinin şirketin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamakta destek vermektedir. 

TEİD, Türkiye Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler ve OECD nezdinde taraf olduğu yolsuzlukla mücadele anlaşmalarının hayata geçirilmesinde özel sektör koordinasyonu görevini sürdürmektedir. 

Derneğin bir diğer amacı ise etik risklerin yönetimi alanında dünyada var olan literatürün Türkiye’ye taşınmasıdır. Bu fonksiyonu uluslararası ortaklıklar ve üyelikler ile yerine getirmeye çalışmaktadır.